Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

dzulajj
Jestem Cie w stanie nawet poprosić żebyś tego nie robiła 
— ale będę milczeć

November 25 2017

dzulajj
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
dzulajj
8876 26b2 500
dzulajj
8931 b5a5
dzulajj
dzulajj
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viacoffeebitch coffeebitch

October 12 2017

4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakiks kiks
dzulajj
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeliveinme beliveinme
dzulajj
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
dzulajj
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
Reposted fromyesterdayatmidnight yesterdayatmidnight viakiks kiks
dzulajj
7883 e67f 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
dzulajj
Za taką kobietą ktoś będzie tęsknił.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
dzulajj
3416 c601
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake viapoolun poolun

October 08 2017

dzulajj
9429 6eac 500
Reposted fromsavatage savatage viabeliveinme beliveinme
4916 f9a3

September 21 2017

dzulajj
dzulajj
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko

August 28 2017

dzulajj
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheartbreak heartbreak

July 05 2017

dzulajj
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku

July 04 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...