Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

dzulajj
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacygaretka cygaretka
dzulajj
0763 18d7
Reposted fromyourself yourself

March 26 2018

dzulajj
7851 d33f 500
Reposted byki-adiecrivainmrbrightside91sapnai

March 19 2018

Reposted fromtristesonrisa tristesonrisa viaGunToRun GunToRun
dzulajj
9881 7561 500
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaGunToRun GunToRun

March 01 2018

0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viasmaller smaller
dzulajj
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viasmaller smaller
dzulajj
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vialeniwieec leniwieec
dzulajj
dzulajj
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialeniwieec leniwieec
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vialeniwieec leniwieec
dzulajj
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi vialeniwieec leniwieec
dzulajj
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty vialeniwieec leniwieec
dzulajj
5074 8c4d 500
Reposted fromliteracja literacja vialeniwieec leniwieec
dzulajj
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana vialeniwieec leniwieec
dzulajj
3945 926c
kocie... tak chce <3
dzulajj
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie vialeniwieec leniwieec
dzulajj
dzulajj
8465 cc31
Reposted fromonlyman onlyman viabeliveinme beliveinme
dzulajj
7186 860a
Reposted fromGIFer GIFer viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl