Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakiks kiks
6021 16cd
Reposted fromKiro Kiro viabeliveinme beliveinme
dzulajj
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeliveinme beliveinme
dzulajj
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
dzulajj
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
Reposted fromyesterdayatmidnight yesterdayatmidnight viakiks kiks
dzulajj
7883 e67f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
dzulajj
Za taką kobietą ktoś będzie tęsknił.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
dzulajj
3416 c601
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake viapoolun poolun

October 08 2017

dzulajj
9429 6eac 500
Reposted fromsavatage savatage viabeliveinme beliveinme
4916 f9a3

September 21 2017

dzulajj
dzulajj
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko

August 28 2017

dzulajj
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheartbreak heartbreak

July 05 2017

dzulajj
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku

July 04 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
dzulajj
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viagdziejestola gdziejestola

July 03 2017

dzulajj
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
dzulajj
Reposted fromolalaa olalaa viawarkocz warkocz
dzulajj
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl