Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

dzulajj
9210 f933
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadzony dzony
dzulajj
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viachceuciec chceuciec
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viachceuciec chceuciec

April 26 2017

dzulajj
Chodź mnie przytul
Reposted byrealityisabitch realityisabitch
dzulajj
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
dzulajj
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane

April 24 2017

dzulajj
1927 91c2
Reposted fromdisapproval disapproval vianaasty naasty
dzulajj
0459 d5bb
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaDisney Disney

April 23 2017

dzulajj

April 21 2017

dzulajj

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica viadailylife dailylife
dzulajj
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife
dzulajj
dzulajj

 Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.

— ,,Pacjentka z sali nr 7''
Reposted fromaynis aynis viadailylife dailylife
dzulajj
Normalność jest nudna. Chcę odnosić sukcesy. Być spełniona.
— C.C. Hunter - “Odrodzona”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 18 2017

dzulajj
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viatouchthesky touchthesky
dzulajj
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatouchthesky touchthesky
dzulajj
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
dzulajj
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viatouchthesky touchthesky
dzulajj
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl