Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dzulajj
dzulajj
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko

August 28 2017

dzulajj
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheartbreak heartbreak

July 05 2017

dzulajj
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku

July 04 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
dzulajj
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viagdziejestola gdziejestola

July 03 2017

dzulajj
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
dzulajj
Reposted fromolalaa olalaa viawarkocz warkocz
dzulajj
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viawarkocz warkocz
dzulajj
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viawarkocz warkocz
dzulajj
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawarkocz warkocz
dzulajj
dzulajj
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viawarkocz warkocz

June 22 2017

dzulajj
Reposted fromDennkost Dennkost viaoutoflove outoflove

June 12 2017

dzulajj
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea

June 11 2017

dzulajj

June 02 2017

dzulajj

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

dzulajj
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viaSkydelan Skydelan
dzulajj

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl